آخرین اخبار

  • اینترنت وای فای

  • پارکینگ

  • صبحانه

  • تلویزیون و ماهواره

  • رستوران، کافه و بار

  • دیسکو

  • خشک شویی