آخرین اخبار

یکی از شهرهای مهم گرجستان  و مرکز استان کاختی ، شرقی ترین استان کشور و مهد  تولید شراب گرجستان  میباشد
در این استان کشاورزی بسیار رونق داشته و دارد .

ارتفاع این شهر از سطح دریا 490 متر است .

پارك ناديكواري از ديدني هاي اين شهر است.

مناسبترين فصل سال براي مسافرت به كاختي فصل پاييز مي باشد. ماه اكتبر زمان برگزاري جشنهاي انگور است .

استان كاختي در شرق گرجستان قرار گرفته است و از جنوب با جمهوري آذربايجان هم مرز است. اين استان محل اصلي تاكستانهاي گرجستان است. توليد فرآورده هاي انگور در اين منطقه رواج فراواني دارد و جشنهاي گوناگوني هم در اين ارتباط برگزار مي شود. مردم از نقاط گوناگون گرجستان براي استفاده از فرآورده هاي انگور به اين استان سفر مي كنند و در جشنهاي مختلف مربوطه شركت مي كنند. بقول خودشان به تور شراب مي روند. ما هم مي توانيم نام تور هاي كاختي را تور انگور بگذاريم.

تلاوی